logo

  1. 1. 入力画面
  2. 2. 確認画面
  3. 3. 完了

「株式会社ジーニアスウェブ」新卒採用のエントリーフォームです。

連絡先と学校情報のみでエントリーできます。

氏名 必須

フリガナ 必須 全角カタカナ

性別 必須

電話番号 必須 半角数字

- -

メールアドレス 必須 半角英数

学校名 必須

学部・学科・コース 必須

卒業年 必須

トップに戻る